top of page

Grupo DJONline

Público·5 miembros

Organisering Och Ledning Magnus Forslund Pdf 47


Organisering och ledning Magnus Forslund pdf 47
Organisering och ledning är en lärobok i organisationsteori som behandlar frågor om mål, strategi, struktur, kultur, HRM, grupper, ledarskap, förändring, entreprenörskap och verksamhetsstyrning. Boken är skriven av Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet. Boken bygger på såväl klassisk som modern forskning, med många svenska exempel. Boken är avsedd för studenter och praktiker som vill förstå och åstadkomma något med organisering och ledning.


Download: https://urluso.com/2w3zeg


Boken har tre upplagor, varav den senaste är från 2019. Pdf 47 är sidan 47 i den tredje upplagan av boken. På denna sida diskuterar författaren olika typer av mål som organisationer kan ha, såsom övergripande mål, delmål, operativa mål och kvalitativa mål. Författaren förklarar också skillnaden mellan mål och visioner, samt hur mål kan användas för att styra och motivera organisationens medlemmar.


Boken Organisering och ledning kan beställas från [Adlibris] eller laddas ner från [Studocu]. Boken finns också tillgänglig i fulltext på [DiVA], där man kan söka efter specifika sidor eller kapitel. Pdf 47 kan hittas på följande länk: [Organisering och ledning pdf 47].


Om du vill veta mer om organisering och ledning, eller om författaren Magnus Forslund, kan du besöka hans [hemsida] eller hans [forskningsprofil]. Där kan du också hitta hans andra publikationer och projekt inom området.


  • Acerca de

    ¡Te damos la bienvenida al grupo! Puedes conectarte con otro...

    bottom of page